RsGroup
asd
asd
asd
asd
asd
asd
asd
asd
asd
asd
asd
2022-02-13
"Azərbaycan" kran gəmisində inspeksiya işlərinin aparılması

22.12.2021 tarixi ilə 13.01.2022 ci il tarixi aralığında Baku Shupyard zavodunda təmirdə olan gəmidə aşağıdakı işlər RS Group Design tərəfindən icra olunmuşdur:
- Gəmi gövdəsinin sualtı və suustü hissəsinə qüsur baxışı keçirmək və report hazırlamaq
- Şaquli barmaqlıqlı kinqston qutusununun armaturunun inspeksiyası və report hazırlanması
- Üfüqi barmaqlıqlı kinqston qutusunun inspeksiyası və report hazırlanması