RsGroup
asd
asd
asd
asd
asd
asd
asd
asd
asd
2021-12-02
"Omskiy-108" gəmisi təmir prosesi

"Omskiy-108" gəmisi 04.11.2021 ci il tarixində təmirə qəbul edildi, 27.11.2021 ci il tarixində təmir prosesi bitmişdir. Gəmi "Bibiheybət" gəmi təmiri zavodunda quru tərsanəyə qaldırılmışdır. Təmir prosesində aşağıda göstərilən işlər həyata keçirilmişdir:

- Gəmidə gövdə hissəsində metal listlərin dəyişdirilməsi

- Gəmidə metal qalınlıq ölçümünü aparılması, gövdə və yük bölməsində qaynaq və kəsim işlərini aparılması;

- Gəmi gövdə hissənin təzyiqli su, qrunt ilə təmizlənməsi və 3 qat rənglənməsi;

- Gəmi boru sistemlərinin nasazlaqının müəyyənləşdirilməsi və təmiri;

- Gəminin mexaniki, elektrik, gövdə hisslərinin əsaslı defektasiyasının aparılması müvafiq səlahiyyətli tərəflərə təhvil verilməsi.