RsGroup
asd
asd
2021-10-22
"Valery Kokov" gəmisi təmir prosesi

"Valery Kokov" gəmisi 19.10.2021 ci il tarixində təmirə qəbul edildi, 22.10.2021 ci il tarixində təmir prosesi bitmişdir. Təmir prosesinə gəmidə aşağıdakı işlər yerinə yetirilmişdir.

- Metal qalınlıq ölçümü işlərinin aparılması

- VOLNA proqramında təsnifat cəmiyyətinin tələblərinə uyğun hesabatın hazırlanması.