RsGroup
asd
2021-10-21
"Viktor Martinenko" gəmisi təmir prosesi

"Viktor Martyenko" gəmisi 01.10.2021 ci il tarixində təmirə qəbul edildi, 12.10.2021 ci il tarixində təmir prosesi bitmişdir. Təmir prosesinə gəmidə aşağıdakı işlər yerinə yetirilmişdir.

- Metal qalınlıq ölçümü işlərinin aparılması

- VOLNA proqramında təsnifat cəmiyyətinin tələblərinə uyğun hesabatın hazırlanması.