RsGroup
asd
asd
asd
asd
asd
asd
2021-09-15
"Volgo Balt 225" gəmisi təmir prosesi

"Volgo Balt 225" gəmisi 31.08.2021 ci il tarixində təmirə qəbul edildi, 10.09.2021 ci il tarixində təmir prosesi bitmişdir. Gəmi "Bibiheybət" gəmi təmiri zavodunda quru tərsanəyə qaldırılmışdır. Təmir prosesində aşağıda göstərilən işlər həyata keçirilmişdir:

- Gəmidə gövdə hissəsində metal listlərin dəyişdirilməsi

- Gəmidə metal qalınlıq ölçümünü aparılması, gövdə və yük bölməsində qaynaq və kəsim işlərini aparılması;

- Gəmi gövdə hissənin təzyiqli su, qrunt ilə təmizlənməsi və 3 qat rənglənməsi;

- Gəmi boru sistemlərinin nasazlaqının müəyyənləşdirilməsi və təmiri;

- Gəminin mexaniki, elektrik, gövdə hisslərinin əsaslı defektasiyasının aparılması müvafiq səlahiyyətli tərəflərə təhvil verilməsi.