RsGroup
asd
asd
asd
asd
asd
asd
asd
2019-10-21
"Maxaçkala" gəmisi təmir prosesi

"Uni Tanker Qrup" LLC yə məxsus olan "Maxaçkala" gəmisi 20.08.2018 ci il tarixində təmirə qəbul edildi, 08.09.2018 ci il tarixində təmir prosesi bitmişdir. Gəmi "Zığ" gəmi təmiri zavodunda quru tərsanəyə qaldırılmışdır. Təmir prosesində aşağıda göstərilən işlər həyata keçirilmişdir:

- Gəminin hər iki val və vint mexanızminin təmiri;

- Gəmidə metal qalınlıq ölçümünü aparılması, gövdə və yük bölməsində qaynaq və kəsim işlərini aparılması;

- Gəmidə baş və köməkçi mühərriklərin, hidarvlik mexanizmlərin təmiri;

- Gəmi gövdə hissənin təzyiqli su, qrunt ilə təmizlənməsi və 3 qat rənglənməsi;

- Gəmi boru sistemlərinin nasazlaqının müəyyənləşdirilməsi və təmiri;

- Gəminin mexaniki, elektrik, gövdə hisslərinin əsaslı defektasiyasının aparılması müvafiq səlahiyyətli tərəflərə təhvil verilməsi.